07 de desembre 2007

El Ball Pla es decanta a favor de la Plataforma The Pinker Tones a Vila 2008. Des d'aquí animem als administradors d'enguany per a que també es decantin per aquesta proposta.

Alguns links:
Web Oficial
Love Tape
Mais Pourquoi?
Sonido Total
Karma Hunters
The Million Colour Revolution